Skuggrix ett inUse projekt

Skuggrix var ett webbaserat demokratiexperiment där alla medlemmar kunde rösta i samma frågor som våra folkvalda politiker gjorde i Sveriges riksdag. När riksdagen sedan väl fattat sitt beslut kunde du jämföra folkets* röst med riksdagens.

Du kunde också diskutera frågorna direkt på sajten och sprida diskussionen vidare genom ditt Facebook-konto.

Syftet med Skuggrix var att skapa intresse och engagemang för Riksdagens arbete genom att lyfta ut de konkreta frågorna som våra folkvalda röstar om på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Vårt mål var att Skuggrix skulle sänka tröskeln för människor att engagera sig och på så vis bidra till ett mer demokratiskt samhälle.

Vi som stod bakom Skuggrix
Skuggrix.se var ett projekt som drevs av Hanna Johansson och Johan BerndtssoninUse, och som utvecklades av fem studenter från det Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Anna Holmquist, Björn Larsson, Sara Berglund, Mattias Östergren, Henrik Eneroth. Skuggrix.se var naturligtvis partipolitiskt obundet. Kontakta Johan Berndtsson på inUse om du vill veta mer om Skuggrix.

Hur fungerade Skuggrix?
En gång om dagen körde Skuggrix ett skript som letade efter nya frågor på Riksdagens webbplats. Eftersom Riksdagen inte erbjöd något standardiserat sätt att komma åt informationen så behövde skriptet för varje fråga gå igenom flera html-dokument på Riksdagens webbplats för att kunna sortera ut den information som skall presenteras för användaren.

*Röstningen var naturligtvis inte representativ för hela svenska folket utan visar endast hur besökare på skuggrix.se ställer sig i frågan.